O Fundacji

RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN 1981 Społeczny Ruch Samopomocowy „Solidarność Rodzin” powstał w 1981 roku w Lublinie przy Zarządzie Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. Ruch bazował na doświadczeniu środowisk, które niosły pomoc rodzinom …