Bezpłatne i systematyczne zajęcia sportowe zawierające elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, skierowane do uczniów kl. II i III Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie. Szkoła posiada klasy integracyjne.

Zajęcia składają się z zespołowej gry Boccia oraz poprzedzającej jej rozgrzewki. Boccia jest dyscypliną paraolimpijską, posiadającą walory rehabilitacyjno-sportowe. Jest doskonałą grą zarówno dla osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych, przez co może pełnić rolę gry integracyjnej. Boccia nie stawia uczestnikom żadnych ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych. Można w nią grać niemal w każdych warunkach i z powodzeniem wykorzystać w zajęciach o charakterze rekreacyjnym oraz sportowo-terapeutycznym. Jest najdynamiczniej rozwijającą się integracyjną formą zajęć ruchowych w kraju. Boccia zainicjowana została na początku lat 80-tych, kiedy to stwierdzono, że istnieje duża liczba osób, które ze względu na swoje ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, nie mogą brać udziału w większości dyscyplin. Pierwsze rozgrywki Bocci odbyły się na światowych igrzyskach niepełnosprawnych w Nowym Jorku w 1984 r. Cechy, które ją wyróżniają:

  • uczestnicy mogą brać w niej udział albo w pozycji stojącej albo siedzącej (wózek, krzesło)
  • możliwy jest udział asystenta, który umożliwi grę osobom potrzebującym dodatkowej pomocy,
  • rzut bili na plac gry odbywa się poprzez rzucenie, kopnięcie lub rzut przy pomocy sprzętu wspomagającego,
  • każda osoba ma przyznany odpowiedni limit czasu,
  • gra uczy myślenia strategicznego oraz współpracy w duchu sportowym fair-play.

Od kilku lat rozwój Boccii jest koordynowany przez Polski Komitet Paraolimpijski. Obecnie Boccia uprawiana jest w ponad 50 krajach. Specjalnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych zostały stworzone specjalne kule (bardzo elastyczne) oraz nastąpiło takie ustanowienie zasad gry, które umożliwiło udział w niej osób niepełnosprawnych. Jej zasady są bardzo proste. Gra polega na wrzuceniu na boisko bili (kuli) białej, a w dalszej kolejności umieszczenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak największej liczby bil tego samego koloru. Osoba, który rozpoczyna grę wyrzuca na boisko bilę o kolorze białym i dorzuca swoją bilę, aby znalazła się jak najbliżej białej. Następnie zagrywa kolejna osoba. Potem rzut należy do osoby z tej drużyny, której bila leży dalej od bili drugiego gracza w stosunku do bili białej. Bardzo ważnym jest, że osoby rzucając bile mają możliwość przesuwania znajdujących się w grze bili lub rozbijania układów bil już ustawionych. Jednocześnie starają się umieścić jak najwięcej bil swojego koloru przy bili białej. Ostatecznie po wyrzuceniu na boisko gry wszystkich bil kończy się runda.

Zajęcia mają charakter dobrowolnych, dodatkowych zajęć pozaszkolnych. Odbywają się w 3 grupach, w każdej po 10 osób. 1 zajęcia dla 1 grupy trwają 1 godzinę lekcyjną (45 min). Każda grupa ma 2 zajęcia w tygodniu, a łącznie każde dziecko będzie uczestniczyło w 24 zajęciach. Łącznie przeprowadzonych zostanie 72 godziny lekcyjne bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć dla 30 dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia trwają od 19 września do 7 grudnia 2017. Zapisy na zajęcia prowadzone są w sekretariacie szkoły. Zapisać dziecko może tylko osobiście jego rodzic lub pełnoprawny opiekun. Zapisy trwają od 2 do 19 września, lub do momentu zapełnienia limitu 30 miejsc. Zajęcia prowadzić będzie doświadczony fizjoterapeuta.

Instruktor zajęć: Michał Namiota – fizjoterapeuta, wykształcenie wyższe, studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogiki. Zajmuje się terapią indywidualną dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze sprzężoną niepełnosprawnością. Jest działaczem w zakresie sportoterapii (sędzia ogólnopolski i międzynarodowy w grę Boccia). Od 8 lat aktywny zawodowo pracując w Ośrodkach Wsparcia oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B i C z uczestnikami z różnorodnym stopniem zaburzeń, terapeuta SI (integracja sensoryczna) w przedszkolach. Posiada uprawnienia do pracy metodą SI, terapii TUS (trening umiejętności społecznych) oraz terapii ręki. Podnosi swoje kompetencje i umiejętności biorąc udział w licznych szkoleniach.                                                                                                                                                                                                                               

Organizator: Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”. Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.