RUCH SOLIDARNOŚCI RODZIN 1981

Społeczny Ruch Samopomocowy „Solidarność Rodzin” powstał w 1981 roku w Lublinie przy Zarządzie Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. Ruch bazował na doświadczeniu środowisk, które niosły pomoc rodzinom osób dotkniętych represjami ze strony komunistycznych władz, korzystał z pomocy psychologów, socjologów i prawników miejscowego środowiska naukowego KUL i UMCS. Główną zasadą działalności Ruchu była wzajemna pomoc. Ruch zrzeszał osoby wrażliwe społecznie i otwarte na niesienie pomocy innym. Tworzyły go pojedyncze osoby i całe rodziny z lokalnej społeczności. Ruch Solidarności Rodzin podejmował działania na rzecz przywrócenia etosu rodziny w społeczeństwie oraz integracji społecznej poprzez tworzenie inicjatyw popierających samoorganizację
w miejscu zamieszkania i w pracy. Członkowie Ruchu doskonale wiedzieli kto w ich otoczeniu wymaga pomocy i jak takim osobom można pomóc wykorzystując własną wiedzę i umiejętności. Szczególnie kładziono nacisk na młode pokolenie mające ciężkie warunki bytu, często zagrożone różnego rodzaju patologiami, egzystujące w ogólnym zubożeniu kulturowym i dotknięte głębokim kryzysem wartości.

Założyciele Ruchu starali się współpracować z organizacjami społecznymi i państwowymi, które w tamtym okresie w sposób autentyczny chciały pomóc rodzinom potrzebującym. Wzajemna pomoc i życzliwość zapewniała poczucie bezpieczeństwa zwłaszcza w dobie kryzysu końca lat 80-tych i późniejszej transformacji ustrojowej.

Ruch borykał się z wieloma problemami. Obok niechęci komunistycznych władz, najistotniejszym z nich był brak wystarczającej ilości środków finansowych.

 

FUNDACJA „RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN”

W oparciu o zdobyte doświadczenia, ludzie którzy byli inspiratorami Ruchu Solidarności Rodzin postanowili po latach sformalizować ideę samopomocy wśród społeczeństwa Lublina. 30 marca 1992 roku nastąpił początek działalności Fundacji „Ruchu Solidarności Rodzin”. Głównym celem Fundacji jest służenie dobru człowieka, we wszystkich formach optymalizujących warunki życia i rozwoju. Realizacja tych celów polega na pobudzaniu inicjatyw społecznych, kształtowaniu stosunków społecznych w danych środowiskach, udzielaniu wsparcia.

W początkowej fazie działalności Fundacja prowadziła świetlice opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Dzięki organizowaniu kolonii
i obozów pod nazwą „Wakacje z Bogiem” Fundacja przyczyniła się do kształtowania właściwych postaw społecznych młodego pokolenia. Uczyła aktywności
i samodzielności.

Obecnie Fundacja koncentruje się na pomocy materialnej dla rodzin w potrzebiei edukacji młodego pokolenia. Poprzez Rodzinny Rajd Rowerowy, którego jesteśmy organizatorem, sprzyjamy integracji lubelskich rodzin i jednocześnie promujemy zdrowy tryb życia. Nie zapominamy również o osobach niepełnosprawnych zapraszając ich co roku do startu w Biegu Solidarności Lubelski Lipiec 1980, którego jesteśmy współorganizatorem.

Mamy wiele pomysłów, które możemy zrealizować dzięki przychylności ludzi dobrej woli i potencjalnych sponsorów.
Zapraszamy do współpracy.

Przekaż nam swój 1,5% podatku