„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.  Jan Paweł II                   

Fundacja „Ruch Solidarności Rodzin” posiada status
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
potwierdzony przez Sąd Rejonowy w Lublinie
NR KRS: 0000088689

Oznacza to, że osoby, które w ciągu roku zarobiły opodatkowane pieniądze, mogą przekazać część należnego podatku na konto Fundacji.

Od 2023 można przekazać aż 1,5% podatku dochodowego za rok 2022 na rzecz wybranej przez siebie instytucji. W związku z kończącym się rokiem rozliczeniowym pragniemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe Fundacji “Ruch Solidarności Rodzin” przekazanie 1,5% kwoty podatku od dochodu rocznego na działalność statutową Fundacji.

1,5% możecie nam przekazać w prosty sposób, na przykład przy użyciu platformy PITax, która powstała dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Równocześnie składamy serdeczne podziękowania tym z Państwa, którzy wspierali nas do tej pory. Dziękujemy serdecznie za zaufanie jakim nas obdarzyliście. Dzięki Wam możemy działać konkretnie i celowo. Razem z Wami możemy pomagać dzieciom potrzebującym, chorym i pokrzywdzonym przez los.

Fundacja „Ruch Solidarności Rodzin” została założona 20 marca 1992 roku. Jej głównym przesłaniem, od prawie 30 lat, jest służenie dobru człowieka, we wszystkich formach optymalizujących warunki życia i rozwoju. Wszystkie działania prowadzone przez Fundację na rzecz potrzebujących dzieci, z ubogich rodzin i osób niepełnosprawnych, mogą być realizowane dzięki ludzkiej życzliwości.

Będziemy wdzięczni, jeśli powiesz o naszej akcji swoim znajomym, przyjaciołom i rodzinie.

Jak przekazać 1,5%

· podatnik wskazuje OPP i kwotę 1,5% w zeznaniu podatkowym,
nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1,5%;

· podatnik może przekazać odpis 1,5% tylko dla jednej organizacji.

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5%.

Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości
w Dzienniku Urzędowym. Lista zwykle jest publikowana do końca roku. Na liście znajdą się organizacje, które będą miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego i które mają prawo otrzymywać 1,5%.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje
w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcę przekazać 1,5% należnego podatku. Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

3. Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji. 1,5% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.