„Świat na zakręcie. Fraszki refleksyjne” jest to zbiór fraszek autorstwa Jana Fiedurka, wydany dzięki staraniom naszej Fundacji oraz Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie.

Zgromadzone w tym tomie fraszki w liczbie 550 są orężem walki autora o obecność wartości we współczesnym społeczeństwie polskim. Jako wnikliwy obserwator upomina się o wartości transcendentne, tj. obecność Boga w życiu społecznym Polaków wychowanych od ponad 1000 lat w tradycji chrześcijańskiej. W dobie nadmiaru słów w przemówieniach polityków, w medialnych doniesieniach, komentarzach, interpretacjach, w dobie plotek i sensacji warto docenić krótkie fraszki Jana Fiedurka, operujące zwięzłą i dowcipną formą, przepełnione drwiną, satyrą i ironią, z bardzo wyrazistym przekazem intencji.

Recenzent i wybór tekstów: prof. dr hab. Władysław Baryła
Redakcja techniczna: Małgorzata Grzesiak
Projekt okładki: Zbigniew Jóźwik
Rok wydania: 2015