Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin” zaprasza młodzież niepełnosprawną (w wieku 15-29 lat) wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych do udziału w zajęciach zwiększających kompetencje społeczne.

Uczestnikom zapewniamy profesjonalną kadrę, materiały szkoleniowe, wyżywienie. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat kompetencji społecznych. Szczegóły: Lublin, ul. Królewska 3 pokój 35 , tel. 81 5320811 w. 31, fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne

 


UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI

„RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN”  

nr 01/06/2020 z dnia 26.06.2020

w sprawie: powołania Lubelskiego Centrum Rozwoju Aktywności Młodzieży Niepełnosprawnej.

Zarząd Fundacji na podstawie par. 6 pkt. 1, 6 Statutu Fundacji postanawia:

1. Z dniem dzisiejszym utworzyć Lubelskie Centrum Rozwoju Aktywności Młodzieży Niepełnosprawnej.

2. Celem Lubelskiego Centrum Rozwoju Aktywności Młodzieży Niepełnosprawnej będzie działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością w oparciu o wartości przyświecające Europejskiemu Korpusowi Solidarności.

3. Uchwała zostaje przyjęta jednogłośnie.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.