Pobiegnij w Lublinie. Jedyny taki bieg w Polsce. Symboliczna Mila Pamięci organizowana jest od 2016 r. zawsze w okolicy daty rocznicy 17 września 1939 r., czyli daty napaści ZSRR na Polskę podczas II wojny światowej. Bieżąca edycja odbędzie się 11 września 2021. Bieg rozgrywany w ramach Lubelskiej Biegowej Triady Pamięci.

Celem biegu jest upamiętnienie w sportowy sposób ponad 170 milionów ofiar bestialskiego systemu komunistycznego na całym świecie w tym ofiar poniesionych przez naród polski walczący o wolność z nieludzkim systemem. Zalecany start zawodników w koszulkach patriotycznych. Bieg w 2021 roku odbywa się w obostrzeniu epidemiologicznym na terenie Parku Ludowego. Dystans 1609 m (mila lądowa). Wydarzenie w wyjątkowy sposób integruje środowisko szkolne. Peleton uczniów, rodziców i nauczycieli tworzy sztafetę pokoleń. Zawody dostępne dla uczniów od klasy 5 do klasy 8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych, nauczycieli i rodziców.

W 2021 roku Organizator wprowadził podział na kategorie biegowe wraz z limitem zawodników:

  1. a) Grupa I szkoły podstawowe klasy 5 i 6 – limit 160 zawodników
    b) Grupa II szkoły podstawowe klasy 7 i 8 – limit 160 zawodników
    c) Grupa III szkoły ponadpodstawowe – limit 160 zawodników
    d) Grupa IV nauczyciele i rodzice – limit 75 zawodników

Zapisy na bieg tylko drogą elektroniczną, pod linkiem: ZAPISY. WAŻNE: po dokonaniu zapisu każdy zawodnik jest zobowiązany do pobrania i wypełnienia ankiety wywiadu epidemiologicznego, dostępnej do POBRANIA:  Ankieta_6 MPOK_covid 19. UWAGA: wypełnij ankietę w domu. Każdy uczestnik w dniu zawodów jest zobowiązany posiadać przy sobie wypełnioną i podpisaną ankietę wywiadu epidemiologicznego na COVID-19 (zawodnikom niepełnoletnim ankietę podpisuje rodzic lub opiekun, nauczyciel). Przy wejściu do strefy startu zawodnikom będzie dokonany pomiar temperatury ciała z wpisem do ankiety.  Zapoznaj się regulaminem oraz programem wydarzenia. Znajdziesz tam podstawowe informacje o zasadach przebywania w strefie startu, obowiązkach epidemiologicznych, godzinach wydawania numerów startowych i godzinach startu poszczególnych kategorii biegowych. Po upływie godzin wydawania numery startowe nie będą wydawane, a zapisany zawodnik będzie zdyskwalifikowany.

Wszyscy zawodnicy na mecie biegu otrzymają unikalny medal z wizerunkiem Bohatera Podziemia Antykomunistycznego. Wizerunek graficzny medalu uzupełni waszą kolekcję medalową. PAMIĘTAJCIE : w naszym biegu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zadanie Lubelska Biegowa Triada Pamięci jest realizowane dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Partnerem wydarzenia Lubelska Biegowa Triada Pamięci jest Województwo Lubelskie w ramach programu „Warto być Polakiem”

Współorganizatorzy:  Kuratorium Oświaty w Lublinie, Oddziału Lublin Instytutu Pamięci Narodowej i Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”

Organizator: Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin