W zeznaniu podatkowym za 2022 r. można przekazać już 1,5% podatku na organizację pozarządowe

Fundacja „Ruch Solidarności Rodzin” posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO potwierdzony przez Sąd Rejonowy w Lublinie NR KRS: 0000088689. Oznacza to, że osoby, które w ciągu roku zarobiły opodatkowane pieniądze, mogą przekazać część należnego podatku na konto Fundacji.

Od 2023 można przekazać aż 1,5% podatku dochodowego za rok 2022 na rzecz wybranej przez siebie instytucji. W związku z kończącym się rokiem rozliczeniowym pragniemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe Fundacji “Ruch Solidarności Rodzin” przekazanie 1,5% kwoty podatku od dochodu rocznego na działalność statutową Fundacji.

1,5% możecie nam przekazać w prosty sposób, na przykład przy użyciu platformy PITax, która powstała dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.