Sprawdź godzinę wydania numeru zwrotnego i godzinę startu

W związku z obostrzeniami sanitarnymi zawodnicy poszczególnych grup startowych odbierają numery startowe 11 listopada w biurze zawodów Ogród Saski muszla koncertowa,  za uprzednim okazaniem i przekazaniem obsłudze biura wypełnionej ankiety zawodnika. OBOWIĄZKOWA ANKIETA UCZESTNIKA ZAWODÓW 6. LUBELSKA MILA NIEPODLEGŁOŚCI (W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM SARS-COV-2): link do ankiety znajduje się TUTAJ (jest to załącznik do regulaminu). 

W strefie startu i mety obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos. Uwaga zawodnicy : maseczki zdejmujemy stając na linii startu. Prosimy o zachowanie bezpiecznych odstępów.Przed wyjściem z domu na bieg skontroluj swoją temperaturę ciała. Jeżeli masz podwyższoną temperaturę lub ostatnio ktoś z twojego otoczenia miał pozytywny wynik testu lub miła objawy chorobowe NIE STARTUJ , POZOSTAŃ W DOMU. NIE NARAŻAJ INNYCH NA ZAKAŻENIE.

Na zawodach obowiązuje klasyfikacja czasowa. Pomiar czasu za pośrednictwem elektronicznego systemu pomiaru zintegrowanego ze zwrotnym numerem startowym każdego zawodnika.

LISTA ZAWODNIKÓW ZAMKNIĘTA. W dniu zawodów nie prowadzimy zapisów i nie dokonujemy przepisywania numerów startowych.
WAŻNE: Wydawanie zwrotnych numerów startowych w dniu biegu z podziałem na
grupy startowe w godzinach:

a) Grupa I wydawanie numerów startowych w godz. 8:00-8:45 klasy 5 i 6
b) Grupa II wydawanie numerów startowych w godz. 8:30-9:15 klasy 7 i 8
c) Grupa III i Grupa IV wydawanie numerów startowych w godz. 9:15-9:45
szkoły ponadpodstawowe, rodzice i nauczyciele.
NIE CZEKAJCIE DO OSTATNIEJ MINUTY NA ODBIÓR NUMERU. Wasze opóźnienie grozi dyskwalifikacją. Pracownicy biura mają ograniczone możliwości weryfikacji waszych danych. PAMIĘTAJCIE ABY WZIĄĆ ZE SOBĄ WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ. Brak ankiety równa się dyskwalifikacja.

Godziny startu grup zawodniczych:
a) Grupa I szkoły podstawowe klasy 5 i 6, godzina startu: 9:00;
b) Grupa II szkoły podstawowe klasy 7 i 8, godzina startu: 9:30;
c) Grupa III szkoły ponadpodstawowe godzina startu: 10:00;
d) Grupa IV nauczyciele i rodzice godzina startu: 10:00;

Razem obudzimy Lublin na Niepodległość do zobaczenia na starcie.