Celem biegu jest uczczenie przez mieszkańców Lublina i okolic w tym w szczególności dzieci i młodzież kolejnej rocznicy Niepodległości. Bieg po raz pierwszy zorganizowaliśmy w 2016 roku. Nasza fundacja jest pomysłodawcą i głównym organizatorem biegu. Ponadto współpracują z nami Kuratorium Oświaty w Lublinie, Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Bieg współfinansowany w ramach środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Sportu RP do realizacji zadania z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych.  Patronat honorowy Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa, Prezydent miasta Lublin.

Do 2019 roku bieg odbywał się po zmroku w centrum Lublina i Starego Miasta. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne organizator w 2020 roku postanowił przenieść zawody na godziny poranne do Ogrodu Saskiego w Lublinie organizując start 4 grup biegowych w odstępach czasowych i z zachowaniem ścisłego limitu zawodników.  Dystans 1 mila lądowa 1609 metrów (mila olimpijska).Trasa biegu przybiega alejkami parku. Jej oznakowanie podkreśla  wyjątkowy patriotyczny charakter biegu. Zawody skierowane są do uczniów szkół podstawowych od klasy 5, szkół ponadpodstawowych, ich rodziców i nauczycieli. Wszyscy zawodnicy na mecie biegu otrzymają pamiątkowy medal. Nagradzamy także pucharami  najliczniejsze reprezentacje szkolne w kategorii: szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa. Obowiązuje limit startowy zawodników 555 osób.

ZAPISY

REGULAMIN

PROGRAM