„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II                   

Fundacja „Ruch Solidarności Rodzin” posiada status
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
potwierdzony przez Sąd Rejonowy w Lublinie
NR KRS: 0000088689

Oznacza to, że osoby, które w ciągu roku zarobiły opodatkowane pieniądze, mogą przekazać 1 % należnego podatku na konto Fundacji.

W związku z kończącym się rokiem rozliczeniowym 2019 r.
pragniemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe
Fundacji “Ruch Solidarności Rodzin”
przekazanie 1% kwoty podatku od dochodu rocznego na działalność statutową Fundacji.

1% możecie nam przekazać w prosty sposób, przy użyciu platformy PITax

 

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Równocześnie składamy serdeczne podziękowania tym z Państwa, którzy wspierali nas do tej pory. Dziękujemy serdecznie za zaufanie jakim nas obdarzyliście. Dzięki Wam możemy działać konkretnie i celowo. Razem z Wami możemy pomagać dzieciom potrzebującym, chorym i pokrzywdzonym przez los.

Fundacja „Ruch Solidarności Rodzin” została założona 20 marca 1992 roku. Jej głównym przesłaniem, od 20 lat, jest służenie dobru człowieka, we wszystkich formach optymalizujących warunki życia i rozwoju. Wszystkie działania prowadzone przez Fundację na rzecz potrzebujących dzieci, z ubogich rodzin i osób niepełnosprawnych, mogą być realizowane dzięki ludzkiej życzliwości.

Podaruj nam swój 1% podatku lub dowolną kwotę pieniędzy bezpośrednio
na konto:

Bank PEKAO SA III O/Lublin 88 1240 2382 1111 0000 3895 8209
Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”
20-109 Lublin
ul. Królewska 3
tel. 81/532-08-11 wew. 31 lub 26

Będziemy wdzięczni, jeśli powiesz o naszej akcji swoim znajomym, przyjaciołom i rodzinie.

Jak przekazać 1%

· podatnik wskazuje OPP i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym,
nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;

· podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji.

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.

Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości
w Dzienniku Urzędowym. Lista zwykle jest publikowana do końca roku. Na liście znajdą się organizacje, które będą miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2012 roku) i które mają prawo otrzymywać 1%.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje
w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcę przekazać 1% należnego podatku. Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

3. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.