36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Jak co roku nasza Fundacja we współpracy z Regionem Środkowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność“ przypomina w Lublinie tragiczne wydarzenia z 13 XII 1981r. Przygotowaliśmy pakiet wydarzeń edukacyjnych które pokażemy w okresie od 7 …