Biegowa Triada Pamięci (BTP) jest międzypokoleniową masową imprezą sportową skierowaną do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, ich rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli a także zawodników z kategorii open. Organizujemy ją w Lublinie od 2016 r. W skład Triady Biegowej wchodzą trzy biegi:

  1. Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”  – czerwiec
  2. Mila Pamięci Ofiar Komunizmu – wrzesień
  3. Lubelska Mila Niepodległości – listopad

Każdego roku staramy się, aby zawodnik otrzymał na mecie pamiątkowy medal z oryginalną grafiką. W ten sposób nasi wierni zawodnicy mają szansę na kolekcjonowanie trofeum  upamiętnienia bohaterów podziemia antykomunistycznego, szczególnego miejsca ,budynku lub budowli Lublina które odegrały ważną rolę w ponad 700-letniej historii miasta.

Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980” –bieg dzieci i młodzieży upamiętnia wydarzenia Lubelskiego Lipca 1980 roku które dały początek Polskiej drogi do wolności i powstania NSZZ „Solidarność”.

Mila Pamięci Ofiar Komunizmu. – jest to wyjątkowy bieg, podczas którego uczniowie, rodzice i nauczyciele upamiętniają ofiary komunistycznego, bestialskiego  reżimu, których zgładził na całym świecie ponad 170 milionów istnień ludzkich.

Lubelska Mila Niepodległości – międzypokoleniowy bieg patriotyczny organizowany 11 listopada każdego roku w Święto Niepodległości Polski

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W BTP?

Głównym celem BTP jest popularyzacja wśród dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców:

  • historii naszego narodu,
  • krzewienia pamięci o bohaterach walczących o wolność i suwerenność Ojczyzny,
  • popularyzacji rodzinnego i prozdrowotnego stylu życia,
  • umożliwienia wspólnego, aktywnego spędzania czasu dzięki najprostszej i najbardziej dostępnej formie ruchu, jakim jest sport biegowy.
  • kreowania wspólnej płaszczyzny spotkania międzypokoleniowego.
  • umożliwienie rodzicom i nauczycielom uczestniczenia w profesjonalnej imprezie biegowej wraz ze swoimi dziećmi i podopiecznymi.

Biegowa Triada Pamięci adresowana  jest przede wszystkim młodemu pokoleniu Lublinian. Eksplozja popularności biegania w Lublinie, która nastąpiła przed kilkoma laty, przenosi się do środowiska uczniów jest to fajny moment na to aby zaprosić do niej rodziców i nauczycieli. Wierzymy że, możliwość pozytywnej rywalizacji, zaangażowanie dyrekcji szkół w wystawienie licznych reprezentacji zbudowanych na uczniach,  rodzicach i nauczycielach pozwoli na jeszcze większy rozkwit aktywności sportowej społeczności szkolnej.  Nasze lubelskie bieganie z historią w tle pokazuje że, chęć przeżycia wspaniałych chwil rywalizacji sportowej połączonej z upamiętnieniem poprzez bieg ważnych wydarzeń i bohaterów narodu polskiego upowszechnia się w świadomości Polaków.

Triada odbywa się przy zamkniętym ruchu drogowym. Trasa jest zabezpieczona przez policję, służbę porządkową organizatora oraz pogotowie ratunkowe. Nad jej przebiegiem czuwają służby organizatora i sędziowie techniczni. Zawody prowadzone przy użyciu profesjonalnego elektronicznego pomiaru czasu ze zwrotnym numerem startowym. Zapisy tylko drogą elektroniczna na stronie: www.solidarnoscrodzin.pl. Start w biegu bezpłatny.

Lubelska Biegowa Triada Pamięci jest wyjątkowa w skali kraju. Pobiec wspólnie z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami  przy dopingu ze strony najbliższych i kibiców to niezapomniane chwile. Wystarczy się poprawnie zapisać i wystartować. Pamiętajcie zapisując się na bieg w ramach limitów zawodników skutecznie blokujesz start innym zawodnikom.

Pomysłodawca i Organizator: Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”. Współorganizatorzy: Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”, Lubelski Kurator Oświaty , IPN Oddział Lublin. Triada realizowana dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki.