W poniedziałek 29.10. br. o godz.12:00 uruchomimy dla Was formularz zapisów. Przygotowaliśmy 50 dodatkowych numerów. Decyduje kolejność rejestracji.

Nasz bieg to wielka sportowa okazja świętowania Niepodległości w scenerii Starego Miasta Lublina. Biało-czerwona iluminacja, liczne grono kibiców sprawia, że warto z nami być 11 listopada na trasie Biegu Niepodległości w Lublinie. Olbrzymie zainteresowanie startem i lawina pytań, której efektem będzie powtórne otworzenie zapisów, to wielka nagroda dla nas organizatorów. Jesteśmy przekonani że Biegowa Triada Pamięci w Lublinie to jest strzał w dziesiątkę. Poniżej prezentujemy trzeci, ostatni medal Biegowej Triady Niepodległości.

Obsługę Biegu i zabezpieczenie trasy  zapewniają nauczyciele i uczniowie: Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, III LO im. Unii Lubelskiej, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, Legia Akademicka , XIV LO w Lublinie, wolontariusze Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin.

Poniżej prezentacja trój medalu Biegu Niepodległości w Lublinie

Organizatorzy biegu: Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”, Kuratorium Oświaty w Lublinie , Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”, IPN Oddział Lublin. Sponsor: SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego. Patronat honorowy: Ministra Sportu i Turystyki , Wojewody, Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta Lublin. Patronat medialny: TVP 3 Lublin, Radio Lublin, Radio Free, Kurier Lubelski, Nowy Tydzień w Lublinie.

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Zadanie realizowane dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki