8. Lubelska Biegowa Triada Pamięci otrzymała wsparcie do Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu „Sport dla Wszystkich”

Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął konkurs w ramach Programu „Sport dla Wszystkich” na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Program, finansowany ze środków budżetu państwa, polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych. Od ośmiu lat Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin” aplikuje do konkursu i w ramach przyznanych środków finansowych realizuje Lubelską Biegową Triadę Pamięci.  

Cykl corocznych trzech biegów cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jesteśmy organizatorem:

  • Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980” (czerwiec).

Wydarzenie promuje i upamiętnia historyczną rangę skutecznych i bezkrwawych protestów na Lubelszczyźnie które dały początek polskiej drogi do wolności w 1980 roku. W dniu 11 lipca 1980 roku podpisano w WSK PZL Świdnik pierwsze w PRL-u porozumienie zawarte pomiędzy przedstawicielami dyrekcji zakładu WSK  reprezentującymi ówczesną władzę PZPR w Polsce  i strajkującymi pracownikami zmilitaryzowanego zakładu pracy , producenta śmigłowców dla układu warszawskiego, w przeważającej części złożonych z robotników zakładu.

  • Mila Pamięci Ofiar Komunizmu (wrzesień).

Wydarzenie upamiętniające ponad 170 mln ofiar systemu totalitarnego – komunizmu i socjalizmu na świecie , wywodzącego się z Rosji bolszewickiej. Nasz bieg jest jedynym tego typu wydarzeniem na świecie. Jako mieszkańcy Lubelszczyzny w wyjątkowy , bestialski sposób odczuliśmy wolność przyniesioną  w XX wieku przez sowietów na bagnetach. Manifest lipcowy w 1944 roku dał temu początek.  Armia sowiecka stacjonująca na naszym terenie przez wiele lat aż do śmierci ostatniego żołnierza niezłomnego Śp. Józefa Franczaka ps. „Laluś” w 1963 roku , mordowała bohaterów Lubelszczyzny. Do dzisiaj poszukujemy ich szczątków, porzuconych , ukrytych na sowiecki sposób , często rozczłonkowanych. Pamięć o bohaterach podziemia antykomunistycznego jest w nas żywa i jest co roku niesiona do domów przez biegaczy. Pamiątkowy medal każdej edycji posiada wizerunek naszego bohatera niezłomnego.

  • Lubelski Bieg Niepodległości (listopad).

Stolica województwa lubelskiego do chwili zainicjowania biegu niepodległości przez naszą fundację nie miała w kalendarzu biegów masowych biegu rozgrywanego 11 listopada każdego roku. Dzięki wsparciu Ministra Sportu bieg niepodległości jest organizowany nieprzerwanie od 2016 roku. Bieg odbył się nawet podczas pandemii w formie biegu wirtualnego. Polegało to na tym, że każdy uczestnik indywidulanie pokonywał dystans 1918 metrów rejestrując bieg w aplikacji. Po przesłaniu zrzutu ekranu my wysyłaliśmy medal ukończenia biegu. Pamiątkowy medal w Lublinie przypomina ważne wydarzenia lub zapomniane miejsca miasta, perełki architektury Lublina itp. W 2018 roku stworzyliśmy trójdzielny medal z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Na jego części złożyły się medale z triady. Ich połączenie dało fantastyczny wizerunek granic Polski w 1918 roku związanych biało-czerwoną wstęgą i z pokazaniem wizerunku godła naszej Ojczyzny z lat: 1919 ; 1927 ; 1944.

Zarząd Fundacji „Ruchu Solidarności Rodzin” składa podziękowanie Panu Ministrowi Sportu za wsparcie tak potrzebnej inicjatywy sportowej w Lublinie, łączącej pokolenia biegaczy w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem rywalizacji sportowej dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Do zobaczenia na starcie Biegowej Triady Pamięci. Daty najbliższych biegów:

  • 9 września , miejsce Ogród Saski , dystans 1609 metrów mila lądowa (mila olimpijska);
  • 11 listopada , miejsce Ogród Saski , dystans 1609 metrów mila lądowa (mila olimpijska).