Ofiarom i bohaterom, działaczom „Solidarności” którzy czynnie sprzeciwili się wprowadzeniu stanu wojennego, ludziom podziemnej „Solidarności” zapal Światło Pamięci na placu Litewskim – Lublin godz. 16:00

Ofiarom i bohaterom, działaczom „Solidarności” którzy czynnie sprzeciwili się wprowadzeniu stanu wojennego, ludziom podziemnej „Solidarności”  Zapal Światło Pamięci na placu Litewskim – Lublin godz. 16:00.

Na początku lat osiemdziesiątych Lublinianie, wyrażali czynny sprzeciw wobec brutalnej polityki PZPR. Symbolem niezłomności i wolności było ułożenie lampek w kształcie krzyża przy pomniku Konstytucji 3 Maja.  Aby dać wyraz solidarności z tysiącami internowanych i ich rodzinami, oddać należną cześć i pamięć Polakom zamordowanym, więzionym za przekonania wolnościowe, ludziom niezłomnym działającym od 13 grudnia 1981 r. w podziemnej „Solidarności” a także zmuszonym do emigracji na zachód z biletem w jedną stronę, przyjdź 13 grudnia br. na plac Litewski w Lublinie i o godz. 16:00 zapal i postaw symboliczną lampkę. Tym gestem pamięci wpiszesz się w obchody 40 rocznicy tragicznych wydarzeń stanu wojennego.