Obchody 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

13 grudnia 2022 r. obchodziliśmy 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Jak co roku wspólnie z Regionem Środkowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność” staraliśmy się przypomnieć mieszkańcom Lublina o tym tragicznym wydarzeniu i uczcić pamięć osób dotkniętych represjami. W tym celu zorganizowaliśmy szereg wydarzeń.

Przygotowaliśmy instalację na ulicach Lublina w formie słupa graficznego, na którym zawarte były informacje o wprowadzeniu stanu wojennego, jego skutkach, wielkości i ilości represji przeciwko narodowi polskiemu. Dzięki instalacji Lublinianie mogli przypomnieć sobie o tej ważnej rocznicy.

Stworzyliśmy również plansze eventowe, na  których odwzorowaliśmy obwieszczenia tworzone przez ówczesną opozycję. Plansze zostały umieszczone przed budynkiem Solidarności na ul. Królewskiej 3.

Następnie przeprowadziliśmy rekonstrukcje historyczną połączoną z akcja informacyjną o stanie wojennym w  dniu 13 XII 2022 r. Rekonstrukcja powstała przy użyciu pojazdu nysa MO w asyście umundurowanych rekonstruktorów w mundurach ZOMO z wykorzystaniem oryginalnego sprzętu bezpośredniego przymusu, jaki posiadali w tamtym czasie funkcjonariuszy ZOMO. Milicyjna nyska przez 6 godzin jeździła po centrum Lublina z planowanymi postojami. Pojazd MO wzbudził ogromne zainteresowanie. Z jego megafonów wydobywały się dźwięki oryginalnych nagrań komunikatów z wozów bojowych i czołgów LWP. Przechodnie dowiedzieli się między innymi, że w stanie wojennym za zorganizowanie strajku groziły ogromne sankcje karne do kary śmierci włącznie.  Taka forma edukacji i potęgowania pamięci historycznej spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców Lublina. Liczne grono gapiów korzystało z możliwości zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia.

Po raz kolejny w kościele pobrygidkowskim w Lublinie współorganizowaliśmy Koncert Pieśni Niepokornej. Koncert odbył się 13 XII o godz. 17.00 Młodzi wykonawcy z Lubelszczyzny dziękowali w ten sposób wszystkim, którzy ponieśli ofiarę wprowadzenia stanu wojennego. Po koncercie odbyła się Msza św.

Wszystkie wymienione działania były przygotowane przez naszą Fundację. W przygotowaniach wspierał nas Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”. Wydarzenie  było ważne ze względu na potrzebę przekazywania wiedzy o stanie wojennym kolejnym pokoleniom Polaków. Organizując wydarzenie staraliśmy się zapewnić minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Nasze wydarzenia odbywały się w otwartych przestrzeniach miasta przez co nie było problemów z barierami architektonicznymi. Przy drzwiach wejściowych do kościoła, w  którym odbywał się koncert nie ma schodów. O wydarzeniu informowaliśmy nie tylko za pomocą infografik, ale również za pomocą tekstowych wpisów na Facebooku i stronie internetowej.

Zarząd Fundacji „Ruchu Solidarności Rodzin” dziękuje Dyrekcji Wydziału Kultury miasta Lublin za pomoc w realizacji obchodów.