37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – rekonstrukcja wydarzeń

W Chełmie 11 grudnia 2018 r. Grupy Rekonstrukcyjna Fundacji „Ruchu Solidarności Rodzin” odtworzyła tragiczne wydarzenia związane z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981.

Żywa lekcja historii pt.:”Chełmski grudzień – nieugięci 1981” została przeprowadzona na dziedzińcu Państwowej Szkoły Muzycznej w Chełmie.  Odtworzono scenę protestu robotniczego spacyfikowanego  przez komunistyczne siły porządkowe milicji i ZOMO. Wśród rekonstruktorów swoje role odegrali  uczniowie ZSEiM im. gen. W.Andersa w Chełmie. Główną grupę rekonstrukcyjna stanowili członkowie Bractwa Rycerskiego im. Xsięcia Jeremiego Wiśniowieckiego i uczniowie Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod kierunkiem wychowawcy Macieja Powały-Niedźwieckiego. Żywa, aktywna lekcja historii, charakterystyczne ubrania tamtej epoki, wszędobylski dym i gaz łzawiący świetnie oddały klimat i potęgę walczących robotników w latach 80-tych XX w. o wolność i niepodległość Naszej Ojczyzny.

Chełmskie uroczystości poświęcone upamiętnieniu ofiar stanu wojennego wprowadzonego w Polsce 13 grudnia 1981 r. zorganizowane zostały przez Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Wicemarszałek Sejmu RP Pani Beata Mazurek.

Relacja z rekonstrukcji pod tym linkiem. 

W Lublinie również odbyły się obchody tej ważnej rocznicy. Dzięki finansowemu wsparciu Miasta Lublin na pl. W. Łokietka stanęła instalacja informująca o przyczynach, skutkach i represjach podczas stanu wojennego. Zaprezentowaliśmy również wystawę na temat stanu wojennego i zorganizowaliśmy lekcję historii dla młodzieży licealnej. Wieczorem w kościele Pobrgidkowskim odbył się jubileuszowy – X Koncert Pieśni Niepokornej, zorganizowany przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.